:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นายทองสุข นาคพันธ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> อมรรัตน์ คุดบิน

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางขวัญเรือน ฤทธิ์ธนัชชนม์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางเสาวณีย์ สุวรรณา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางพิมพา บุญเรือง

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นายเทียม สมัญญา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> เเพรวพรรณ ชำนาญชล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวศุภนิดา วเศษพล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายโกสินทร์ มนัทยา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> อรวรรณ ผลพูล

Back   13/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป