:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางพิไรลักษณ์ พูลกสิ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> เปรมฤดี ปิยะวงค์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สมวรรณ เรืองเวชติวงษ์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> เสาวณีย์ สุวรรรา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางจิมทอง แก้วกุมาร

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาวนัฏภรณ์ พรมโคตร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> รัตนา ลาดแก้ว

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางบรรย์ทิต จักรคราม

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ด.ญ.ศุภากร นวพรอุดมณ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> สุภารัตน์ ซื่อตรง

Back   13/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป