:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางนิตยา ศรีสวัสดิ์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางภัทรญา รัชต์สุราภา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางจรรยา จิตชม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางปนัดดา เทียบเคียง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางอรทัย เสนาธรรม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> เรณู วรเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางวาสนา ดกประโคน

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางวิไล บุญเจือ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นส สุรีย์ มาเมืองปัก

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> สิริปรียา สุขสมพร

Back   14/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป