:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวกุลนาถ ชินบุตร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางปรพร สมัญญา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางศิริรัตน์ พรตเจริญ

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> อนงศ์ สังข์น้อย

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางมานี ทีบุญมา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นาวสาวศิโรรัตน์ เรืองรุ่ง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวศุปริมลาดาร์ ศรุตติ์ตานนทร์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> พัชราณี อันศรีเเก้ว

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวสลิด หงวนไธสง

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางวารินทร์ ผดุงสัตย์

Back   15/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป