:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาวสุพัตรา เลิศประเสริฐถาวร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> เอื้ออารี ประกอบวัฒน์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ขวัญเมือง รักษา

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> บังอร คำสัตย์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> วิภาวดี คำสัตย์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> สมทรง วรรโส

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> วิยดา สายกันยา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางมนันญา หอมศิริ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวลัดดา รัตนเวชัย

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> น.ส.ชุติมา ภาสกรณ์

Back   15/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป