:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายเกด แก้วมณี

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> กานติมนต์ ใจสุทธิ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางเด่นนภา เกื้อนทาน

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นายเดชา พยัคโฆ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายเกรียงไกร สง่าอารีกุล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางแตง เพียรผักแว่น

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> บุญผ่อง บัวผลิ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางดวงนารี ชัยโกสี

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางจันทนา ร่วมโพธิ์รี

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> ศรีเวียง ขำนุ่ม

Back   16/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป