:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> จันจิรา มณีโชติ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางรจนา กัณหา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> อนงศ์ สังข์น้อย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ขวัญชีวา โพธิ์สัย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สอยดาว วงศ์ดา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวจำเนียน บุญชื่น

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> วรรณณภา โพธิ์สัย

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ลำดวน ธนูวงศ์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> วันเพ็ญ ทิฆะสุข

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> น.ส.เสาวลักษณ์ สุนทรโยธี

Back   16/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป