:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> ฐิตารีย์ เอี่ยมสกุล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> น.ส สุภาณี มนตรีวงษ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> วัชรี นิ่มนวล

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวกนกวรรณ จันทร์ชำนาญ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> ศิริภรณ์ แรตขาว

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวยุพรรณ แรตขาว

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวยุภาวรรณ อุทุม

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ชไมพร มั่นภักดี

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นายชัยวัฒน์ พนมวรชัย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ภาวิณี เขียวผ่อง

Back   17/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป