:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวศิวะพร นพรัตน์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางนภาภรณ์ โพธิมณิ

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางวันทนา สำเภา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวอุบลรัตน์ หมอนคำ

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ปราณี กอบสุข

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางพิศมัย ยั่งยืน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางประคอง ศรีวิรัน

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาว น้ำฝน นาห่อม

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวกนกวรณ จันทร์ชำนาญ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> มาลี ผลพฤกษา

Back   17/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป