:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ณัฐชา มหาชนะวงษ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> วิพรรณ นกเทศ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นาง สุมลรัตน์ วงเจริญ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> เกรียงไกร สง่าอารีย์กูล

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาว รัตน์ดาวัน กงวิรัตน์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ชนกนันท์ พลปิยะ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> น.ส.ธนัชชา ธัญญศิริ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ช่อ จั่นมณี

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> น.ส.ธนัชชา ธัญศร

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวลาวัลย์ ปัญญาพูนผล

Back   18/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป