:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาววีรินทร์ แท่งทอง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางธณัช พันธุ์ดี

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> อมรบดี ราษฎร์อาศัย

:>      0    
:> นางสายรุ้ง นากเกิด

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายหนึ่ง แซะจอหอ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางบุษกร ผาสุขฤทธิ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อัญชลี เขื่อนสุวรรณ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาววิลาวัลย์ คงสน

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ศิริกุล กุลกัั้ง

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางมณฑิรา ภิบาลกุล

Back   19/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป