:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> อลิสา คาบา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สิริยากร อุทัยรัศมี

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> น.ส วารินทร์ ผดุงสัตย์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อาชีพ ผลนิยม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> สุมิตรา นนทรัตน์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อรภรณ์ คะตะวงษ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางมนัสนันท์พร พุดบุรี

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นาง พนิชศร วานิชสรรพ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นันทยา แพทย์ชัยวงศ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ปราณี แพรศรี

Back   20/24   Next
ย้อนกลับ   20 21 22 23 24