:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวเปรมฤดี ปิยะวงค์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> วิรัตน์ มังกร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ที เจริญศักดิ์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> รัชนี หงษ์วชิน

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาวสอยดาว วงศ์ดา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวงประไพ ฉิ่มพันธ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางชลรดา นาสวน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> บุญสม ฉิมมาลี

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> สมพร รถทอง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นันทพร จันทรคณา

Back   3/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป