:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สมปอง ชัยนอก

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสมพร รถทอง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> วิชุดา พานิชชอบ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางมาลินี ทิพจินดา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> เจนจิรา ทายประโคน

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางกนกกร ไชยดี

:>      0    
:> อรชร ฉิมพาลี

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> อังคณา นางงาม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> จงกล รักษา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> วลัยพร บรรยงคเสนา

Back   4/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป