:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> ทัศนีย์ จันทวรรฌ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวจันทร์เเรม มาตรทอง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายอุทัย ฮุยน้อย

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ละมัย แสนเพชร

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> วันเพ็ญ รุ่งกลิ่น

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายอิทธิวัฒน์ ธรรมเกษร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> น.ส.ธัญยธรณ์ สุนทร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวเสาวลักษณ์ สุนทรโยธี

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางบุษรินทร์ มงคงคำ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> อุดมพร ชูเกียรติ

Back   5/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป