:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> จันทร์จิรา อินทชาติ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางอริสรา งามผ่อง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางจันทรา สีบุรี

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นันท์พัชร์ มีทา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นายบัญชา ศริวรมย์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวนิตยา เที่ยงอยู่

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวสุขใจ จันทร์ลือชา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ศรัญญา ปล้องเงิน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางอนัญา ชัยสิทธิ์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาวชไมพร ชัยสิทธิ์

Back   6/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป