:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางเดือนเพ็ญ สาวิรัตน์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> กิ่งกาญจน์ แดงสุข

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> อรจิรา หาฝ่ายเหนือ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางอร่ามศีร ค้าพริกไทย

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางมนัสนันท์พร พุดบุรี

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สุนันท์ สุดห้วยแก้ว

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางศิริภรณ์ แรตขาว

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางรจณา กัณหา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางยุพรรณ เเรตขาว

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> อรวรรณ เขียวมรกต

Back   7/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป