:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวภวันรัตน์ ชะแมบ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นาง ปาริชาติ พยัคโฆ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> จิตลดา เจริญพืช

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> สุกัญญา พิงพิทยากุล

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ต้อย กันธิมา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สกล ประวาสุข

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ชาภา สมหวัง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ณัฐพร สิงห์ทา

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางสาวเบญจวรรณ เมืองเปรม

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวน้องหญิง วังคำ

Back   7/24   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป