:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสุดา ระวิวรรณ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ชลธิชา กุลมะณี

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวจินตนา สุขสำราญ

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> ทองพูล เพิ่มพร

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นายเจริญ ระวิวรรณ์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางจำรง จำนงค์กุลรัตน์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> กันทิมา ฝ้ายเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> มนัสวี หามาลา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวอมรรัตน์ สุจินต์

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> มณี อุทัยศรี

Back   8/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป