:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> เสกสรรค์ น่าบัณฑิต

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ภาราดี วรรถธนกุล

:>      0    
:> เสกสรรคื น่าบัน

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางอังสนา รักความสุข

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาว สุกัญญา จินตกวีพันธุ์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> กำไพเพชร ปลื้มจิตร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> ประนอม มาอินทร์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> วิสุดา แก้วมณี

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> อันเร ไชยเผือก

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายอันเร ไชยเผือก

Back   8/24   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป