:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ทัศนา แย้มสวน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายเรืองศักิ์ จันทร์ดี

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นายปวริศร์ เหนี่ยวพันธ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ธีรารัตน์ งามสม

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สุนทรี สุปฏิ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาวรพีภัทร์ จันทรคณา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> จันตา วรรณวิจิตร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สุทธิสา สวดมนต์

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> บุษรินทร์ มงคลคำ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางจินดา ดอนเหลือม

Back   9/24   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป