:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> จุรีพร ผลพูน

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวรัชดา พรแก้วงาม

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นิลุบล ทองเเก้ว

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ประทุม คงโต

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสุธาตน์ บุญโต

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางถนอม สุขสุด

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ราตรี มณีฉาย

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสุภารัตน์ ซื่อตรง

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> เมธาวี สุขสบาย

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางเมธาวี สุขสว่าง

Back   9/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป