ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
   
"จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่ให้พูดคำหลอกลวง " (1 ปต 3:10)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม